Lekarz medycyny pracy w Warszawie. Podstawowe informacje.

Lekarz medycyny pracy w Warszawie. Podstawowe informacje.

Gdy rozmowa o pracę zakończy się pomyślnie dla kandydata, zobowiązany jest on do wizyty u lekarza medycyny pracy. W przypadku kiedy rozpoczyna on dopiero swoje zatrudnienie, przyszły pracodawca wystawia takiej osobie skierowanie na badania wstępne, czy badania takie jak medycyna pracy, a jeżeli miejsce zatrudnienia dotyczy pracy z żywnością, dziećmi lub większą ilością ludzi wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki na potrzeby sanitarno-edpidemiologiczne. W celu wyrobienia książeczki konieczna jest wizyta w sanepidzie i pobranie materiału do badania, zwykle przez 3 kolejne dni.

Bardzo często zdarza się tak, że firma kierująca pracowników na badania ma podpisaną umowę z konkretną placówką medyczną. W większych miastach w Polsce przykładem może być Warszawa, istnieje duża ilość Centrów Medycyny Pracy takich jak: Medicover, Multi Med, Lux Med, Spółka Lekarska i wiele innych. Czasami jednak pracodawca kieruje pracownika do mniejszej przychodni, która współpracuje z zakładem pracy. W Warszawie miejsc w których można wykonać tego typu badania jest bardzo dużo, a czas oczekiwania na wizytę nie powinien wynosić zbyt długo.

Warto pamiętać, że w Polsce od roku 1997 istnieje zapis pochodzący z Ustawy o służbie medycyny pracy, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na badania do lekarza, z którym ma podpisaną umowę. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której od osoby zatrudnionej wymagać by miał znalezienia lekarza “na własną rękę”. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, a lekarz wykona badanie bez ważnej umowy pomiędzy nim, a pracodawcą łamie obowiązujące w Polsce przepisy. W takim przypadku zaświadczenie o zdolności do pracy jest nieważne, bez względu na przebieg badań i ich wyniki. Umowa pomiędzy firmą kierującą ludzi na badania, a lekarzem medycyny pracy powinna być zawierana na okres nie krótszy niż jednego roku.

Szczegóły dotyczące badań wstępnych

Lekarz medycyny pracy wykonuje przyszłym pracownikom badania związane z ich nowym stanowiskiem. W placówce medycznej lekarz dokonuje wywiadu z pacjentem, a następnie w zależności od specyfiki stanowiska i czynników szkodliwych sprawdzany jest stan zdrowia osoby chętnej do pracy. Gdy wszystko przejdzie pomyślnie, pracownik otrzyma od lekarza medycyny pracy dokument orzekający o zdolności do podjęcia zatrudnienia. Na wspomnianym dokumencie widnieć będzie adnotacja dotycząca terminu kolejnych badań oraz ewentualne wskazanie dla pracodawcy (np. konieczność pracy w okularach ochronnych). Lekarz medycyny pracy kieruje do specjalistów, by ostatecznie wydać orzeczenie.

Szczegóły dotyczące badań okresowych

Gdy wykonywane są badania okresowe, niezależnie od rodzaju, stanowiska i miejsca pracy każdy pracownik badany jest pod kątem uciążliwości czynników szkodliwych.  Tego typu badanie powinno odbyć się w godzinach pracy osoby zatrudnionej. Wynagrodzenie za dzień, podczas którego pracownik odbywa badania niezbędne do kontynuacji zatrudnienia, powinno być wypłacone w niezmienionej wysokości. Możliwa jest też sytuacja, w której ze względu na lokalizację zakładu pracy badania okresowe przeprowadzone zostają w innej miejscowości. Ewentualny koszt transportu pracownika do lekarza w takiej sytuacji zobowiązany jest pokryć pracodawca. Jeżeli miejsce pracy związane było z czynnikami rakotwórczymi, pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań po ustaniu zatrudnienia. 

Szczegóły dotyczące badań kontrolnych

Badanie kontrolne wykonuje się u pracowników, którzy nie są zdolni do pracy z przyczyn chorobowych przez okres co najmniej 30 dni. Wykonuje się je w celu ustalenia, czy pracownik może bezpiecznie powrócić na swoje stanowisko. 

Szczegóły dotyczące badań na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne

Wizyta w sanepidzie ma na celu ustalenie, czy osoba mająca podjąć zatrudnienie, nie jest zakażona pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C lub pałeczkami Salmonelli i Shigella. Wykluczana jest również możliwość bycia nosicielem prątków gruźlicy. Po przeprowadzeniu badań do książeczki, wraz z ich wynikami pracownik udaje się do lekarza medycyny pracy.

Jeżeli potrzebujecie zaświadczenia lekarza medycyny pracy, zapraszamy na stronę internetową naszego Partnera, gdzie uzyskacie więcej informacji:
Spółka Lekarska w Warszawie.

Herbata bergamotowa: jak może pomóc obniżyć poziom wysokiego cholesterolu i wysokiego ciśnienia krwi Co to jest kratom: pojawiająca się alternatywa dla opioidów
Comments are closed.