Urazowe i jatrogenne uszkodzenia nerwów

Urazowe i jatrogenne uszkodzenia nerwów

Częstym powikłaniem po złamaniu ręki jest uszkodzenie nerwów i niedowład kończyny. Objawy te mogą pojawić się bezpośrednio po urazie, ale też może doprowadzić do nich sama operacja. Wczesne rozpoznanie problemu i przeprowadzenie rekonstrukcji nerwu daje szansę na przywrócenie ręce pełnej sprawności.

Czym są jatrogenne uszkodzenia nerwów?

W wielu przypadkach uraz w postaci złamania kończyny górnej – kości przedramienia bądź kości ramienia – wymaga leczenia chirurgicznego, aby w przyszłości uzyskać dobre funkcje ręki. Niestety takie urazy bardzo często wiążą się z naruszeniem nerwów. Bywa też tak, że uszkodzenia nerwów kończyny górnej to urazy powstają podczas podjętego leczenia chirurgicznego. Mówimy wówczas o uszkodzeniach jatrogennych.

Uszkodzenie nerwu promieniowego i ruchowego po operacji

Przy złamaniu kości ramiennej dochodzi często do naruszenia nerwu promieniowego – jest to uszkodzenie, wynikające z naciągnięcia nerwu lub przerwania jego ciągłości na ostrej krawędzi złamanej kości. Nierzadko zdarza się, że porażenie nerwu pojawia się po leczeniu operacyjnym złamania, zwłaszcza gdy zastosowano metodę założenia płyty ramiennej. Uszkodzenia nerwu promieniowego spowodowane mogą być też uwięźnięciem nerwu w szczelinie złamania po zabiegu nastawienia i unieruchomienia kończyny gwoździem śródszpikowym – wyjaśnia specjalista chirurgii ręki z Kliniki Model Med dr n. med. Tomasz Matuszewski.

Podobna sytuacja zachodzi w przypadku złamań kości przedramienia. Złamanie trzonu kości promieniowej i kości łokciowej leczy się najczęściej zespoleniem płytkowym kości promieniowej, a kości łokciowej – zespoleniem płytkowym lub prętem śródszpikowym. W tych przypadkach również może dojść do uszkodzenia nerwu. Przy zakładaniu płyty może dojść bowiem do uszkodzenia przyczepów mięśniowych kości i jednocześnie uszkodzenia drobnych gałęzi nerwowych nerwu ruchowego, który przylega do mięśni poruszających prostownikami, zwłaszcza po stronie promieniowej.

Właściwe postępowanie w przypadku niedowładu mięśni

Bardzo często po stwierdzeniu niedowładu mięśni po operacji przyjmuje się postawę wyczekującą, licząc na to, że uszkodzenie ma charakter przejściowy. Zakłada się, że jest to wynik obrzęku i czeka się kilka tygodni, aż pojawią się oznaki powrotu funkcji. Dr Matuszewski stoi na stanowisku, że jest to błąd, uzasadniając to tym, że jeśli po zabiegu lub po urazie pojawia się niedowład, ale nie został ujęty w sposób jednoznaczny w dokumentacji, to mimo wszystko powinno się dokonać rewizji nerwu. Konieczne jest pilne sprawdzenie, czy nie jest on uwięźnięty w odłamach kostnych, przyciśnięty płytą albo śrubą. Takie postępowanie daje szansę na szybką interwencję i rekonstrukcję nerwu. Wydłużające się oczekiwanie na powrót funkcji, zwłaszcza jeśli trwa ponad 3-4 tygodnie, jest skazane na porażkę – odbiera możliwość wczesnej rekonstrukcji i odzyskania pełnej sprawności kończyny.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami: https://www.modelmed.pl/kontakt/ 

Wdowi garb i bruksizm lubią chodzić w parze Rola chirurgii plastycznej w poprawie estetyki uszu
Comments are closed.