Co warto wiedzieć o dystrybucji i przepakowywaniu leków?

<strong>Co warto wiedzieć o dystrybucji i przepakowywaniu leków?</strong>

Dystrybucja leków to ściśle reglamentowany od wielu lat obszar działalności gospodarczej. Podmioty, które uczestniczą w obrocie, muszą posiadać odpowiednie licencje, kierunek dozwolonej sprzedaży jest ściśle określony, a rynek kontrolowany przez organy Inspekcji Farmaceutycznej. Czynnościami związanymi z dystrybucją farmaceutyczną zajmują się profesjonalne firmy. Warto powierzyć im to zadanie, by mieć pewność co do najwyższej jakości usług, która jest tak istotna w tej działalności.

Import i dystrybucja leków

Profesjonalne firmy oferują import leków i ich certyfikację w oparciu o zezwolenie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (numer zezwolenia: 261/0613/20). Partnerzy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie na każdym etapie związanym z procesem importu, w tym na pomoc w zakresie logistyki dostaw do Polski, koordynacji odprawy celno-skarbowej, badań laboratoryjnych, prób, certyfikacji orz przechowywania produktów. Najlepsze firmy dysponują magazynami wysokiego składowania wykorzystywanymi do magazynowania leków. Są one zgodne z wytycznymi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Firmy zajmujące się dystrybucją leków są partnerami dla producentów z zagranicy, którym zależy na rozwoju pozycji rynkowej w naszym kraju i w całej Europie. Pomoc opiera się na opracowywaniu i wdrażaniu optymalnej strategii wejścia na zagraniczny rynek, a także na podejmowaniu działań mających na celu dotarcie do grup docelowych. Można wyróżnić kilka takich grup, do których należą odpowiednio hurtownie farmaceutyczne, szpitale, apteki, a także pacjenci.

Pakowanie i przepakowywanie leków

Przepakowywanie leków, tak samo jak np. ich importowanie, wymaga uzyskania przez firmę niezbędnych zezwoleń. Pakowane i przepakowywane produkty obejmują produkty lecznicze, w tym te zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające, suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki, a także produkty spożywcze. Najlepsze firmy w swojej pracy opierają się na zasadach Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz na systemie HACCP. Mogą one zmieniać wersje językowe materiałów opakowaniowych, zmieniać wielkości opakowań jednostkowych czy też etykietować opakowania jednostkowe bądź bezpośrednie. Możliwe jest też przepakowanie leków, których dotyczy obowiązek serializacji oraz znakowanie ich. Serializacja umożliwia sprawdzenie autentyczności danego produktu oraz zidentyfikowanie opakowania, co stanowi ochronę przed wprowadzaniem sfałszowanych wyrobów do użytku.

Maceratory szpitalne – rodzaje, zastosowanie Usuwamy kurzajki na stopach – gdzie szukać fachowego wsparcia?
Comments are closed.